Dom Pierre Pérignon

//Dom Pierre Pérignon
Dom Pierre Pérignon2018-12-05T00:45:49+01:00

Za vynálezce technologie druhotného kvašení v láhvi, a tedy za průkopníka šampaňských vín, je považován benediktinský mnich Dom Pierre Pérignon, který žil v opatství Hautvillers.

Jeho velkou touhou bylo vyrábět to nejlepší víno na světě.

Dom Pérignon měl v klášteře, ve kterém pobýval, na starosti sklepní hospodářství. Předtím pobýval v oblasti Languedoc – Rousillon, kde se pravděpodobně seznámil s šumivým vínem.

Byl jedním z prvních lidí, kteří se bublinkami ve víně hlouběji zabývali. Trochu paradoxní je, že šumící bublinky nedělali mnichovi z počátku dobře a tak se jejich vzniku snažil zabránit.

Přestože je mu přisuzováno, že objevil technologii výroby šumivého vína šampaňskou metodou, není tomu tak. Je ovšem pravda, že se jeho výrobou hodně zabýval. Dokonce se mu podařilo postup výroby šumivého vína podstatně vylepšit.

Jedním z jeho velkých úspěchů také bylo, že se mu podařilo vyřešit problém, jak z modrých odrůd hroznů vyrobit bílé víno.

Při svém snažení se mimo jiné zabýval také uzávěry lahví pro sekundární kvašení nebo korky pro už hotový výrobek.

Během svých pokusech musel čelit vysokým ztrátám v podobě neustále vybuchujících lahví, které nevydržely proces kvašení. Z toho důvodu začal používat lahve se silnějšími stěnami.

Mezi jeho poznatky patří také zjištění, že kvalita hroznů se podstatně liší podle oblastí, ve kterých jsou pěstovány.

KOUPIT ŠAMPAŇSKÉ